హెబీ వీవర్ టెక్స్‌టైల్ కో., LTD.

24 సంవత్సరాల తయారీ అనుభవం

పాలీ పాలీ(పాలీ/కాటన్) కోర్ కుట్టు థ్రెడ్